פיתוח עסקי

אתגר מרכזי בכל ארגון הוא איתור הזדמנות עסקיות חדשות בתחום עיסוקו. האתגר מתחלק לשני נושאים מרכזיים: 1. ניתוח יכולות והזדמנויות המוביל לבחירת התמקצעות בשוק בו פועל הארגון 2. זיהויי הזדמנויות עסקיות חדשות הנובעות משינוי צרכים בשוק ומעדכונים טכנולוגים. את 2 האתגרים האלה לקחה על עצמה מחלקת הפיתוח העסקי במפעיל.