אבטחת מסמכים

מפעיל
פתרונות מוכחים לאבטחת מסמכים
פתרונות לניהול בקרת מדפסות ו/או מכונות רב שימושיות ברשת כולל מעקב, בקרה ודיווח על הדפסות מוגנות וצילומים, הכוללים ניהול עליות (TCO).
הגנה על מידע הנשלח להדפסה, למייל, להפצת מסמכים ולהדפסה עבור קבוצות משתמשים.
הדפסה מאובטחת על ידי השהיית עבודות ההדפסה בשרת המדפסות ושחרורם מכל מדפסת ברשת בעזרת קוד זיהוי.
מיפוי אופטימאלי של המדפסות על פי ניצולן בפועל, תוך מעקב אחר כמויות השימוש ברמת המשתמש/המחלקה והפקת דוחות מפורטים בחיתוכים שונים, יביאו לשימוש מושכל ולניהול שליטה וחסכון משמעותי בהוצאות הישירות.
מפעיל מטמיעה בארגונים מגוון פתרונות מובילים לאבטחת הדפסות בארגונים.
הפתרונות, מאפשרים ניהול עלויות, בקרת שימוש והדפסה מאובטחת. בקרה, ניהול ושליטה בהדפסה, העתקה, סריקה, דוא"ל ו/או פקס. מערך חוקים והרשאות על מנת להתאים בצורה מיטבית את פרופיל ההדפסה לפרופיל המשתמש, כולל למדפסת מקומית (צבע לא לכל משתמש, אכיפת ש/ל, מעל כמות דפים ניתוב אוטומטי למדפסת מסיבית יותר, הדפסת דופלקס בלבד וכו’).
ניידות מלאה שליחה לתור וירטואלי אחד, שחרור בכל מדפסת על ידי זיהוי העובד.
אבטחת מידע מבוקרת באמצעי זיהוי (כרטיס עובד, ביומטרי וכו’). הצפנת מידע שהגיע/נשלח מהציוד, בקרה, מעקב ואכיפת כללים.
ניהול עלויות וחסכון הפחתת עלות שימוש כוללת (TCO) - מערכת המאפשרת חסכון של 20%-30% בעלויות התפעול הכוללות. הדפסה מושהית ושחרורה.
בקרה תקציבית מחלקתית/אישית מגוון דוחות ביצוע ושימוש, כלי לאיסוף מידע לניהול הציוד,
בקרת עומסים ושימוש, מיפוי וניתוח צרכים ועלויות.
מערך חוקים והרשאות צבע לא לכל משתמש, אכיפת הדפסה דו צדדית, ניתוב אוטומטי לפי עומסים וכו’.
מחולל דוחות רב עוצמה כולל הפקת גרפים ויצוא למערכות חיצוניות, שליחה אוטומטית של דוחות בדוא"ל.

להשארת פרטים

* שדה חובה