אחריות טושיבה דיינבוק

תעודת אחריות למחשב נייד TOSHIBA

לקוח נכבד,
חברת מפעיל, נציגת טושיבה בישראל, מברכת אותך על הצטרפותך לחוג לקוחותיה ומתכבדת להעניק לך אחריות למוצר שרכשת בתנאים המפורטים להלן.

רישום האחריות:
מיד לאחר רכישת המחשב ועם הפעלתו הראשונית, תידרש לבצע רישום מסודר של המחשב באמצעות תוכנה אוטומטית העולה בעת הפעלת המחשב. הרישום מחייב חיבור לאינטרנט.
ניתן לבצע את הרישום גם באמצעות אתר טושיבה: http://tinyurl.com/toshiba-reg-il

שרות לקוחות ושרות טכני למחשבי טושיבה:
חברת טושיבה מעמידה לרשות לקוחותיה מרכז תמיכה טלפוני אשר מטרתו לסייע לך בכל בעיית חומרה או התקן חומרה במחשב הנייד, וכן מרכז שרות לקוחות לברורים ושאלות בנוגע לתחולת האחריות וסטאטוס תיקון במעבדת השרות.

בכל מקרה של תקלה במוצר אנו ממליצים לפנות תחילה לתמיכה הטלפונית לקבלת סיוע ראשוני.
במקרה בו לא ניתן יהיה לפתור את התקלה ואובחן כי מדובר בתקלת חומרה, יפנה אותך נציג התמיכה אל נקודת האיסוף הקרובה למקום מגוריך.

לנוחיותך מספר דרכים לקבלת שרות, תמיכה טכנית ובדיקת תוקף האחריות:
v פניה למרכז שרות לקוחות טושיבה בטלפון 03-9183377
v בדיקת תוקף אחריות באמצעות המספר הסידורי באתר האינטרנט http://tinyurl.com/tosh-check

אנו מתחייבים כי בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר, המוצר יהיה ללא פגמים בחומרים ובייצור. עם זאת, איננו מתחייבים כי המוצר יפעל ללא תקלות או הפרעות כלשהן.
אנו ממליצים:
v מיד עם קבלתך את המוצר בדוק אותו . במקרה והבחנת בתקלה כלשהי, עליך לפנות לחב' מפעיל מיידית ולא יאוחר מחלוף שני ימי עסקים מתאריך הרכישה בצרוף של חשבונית הקנייה.
v עליך לקרוא לפני הפעלת המוצר החדש את תעודת האחריות ואת המדריך למשתמש המצורף למוצר.
v עליך ליצור דיסק לשחזור מערכת ההפעלה (recovery) – במידה ולא ביצעת שחזור, תוכל להזמין דיסק שחזור בתשלום.
v עליך לבצע גיבוי של המידע המצוי במוצר באופן קבוע ובכל מקרה לפני מסירת המכשיר לנקודת השרות לצורך תיקון.


תקופת האחריות:
משך תקופת האחריות למוצרי טושיבה הינו לתקופה של 12 חודש או 24 חודש או 36 חודש (תקופת האחריות ע"פ הדגם וע"פ פרסומי חברת "מפעיל" בלבד), מיום הרכישה המקורית (מחשב חדש) כאשר לא נערכו בו שינויים, לרבות שינויי חומרה או החלפת מערכת הפעלה או תוכנת BIOS ואינה מכסה בלאי סביר. אחריות לסוללה תקפה למשך שנה בלבד לכל הדגמים).
לחברת "מפעיל" הזכות לדרוש הוכחת רכישה (חשבונית קנייה) המפרטת את מועד הרכישה, הדגם והמספר הסידורי של המוצר כאמצעי לבדיקת תחולת האחריות לגבי המוצר. האחריות על פי מסמך זה, תינתן רק למוצרים שנמכרו ע"י יבואן רשמי של חברת טושיבה העולמית.
ניתן לבדוק את תום תקופת האחריות באמצעות המספר הסידורי, דרך אתר האינטרנט http://tinyurl.com/tosh-check, בשליחת הודעת SMS לטלפון 0526979210 או בשיחת טלפון למס' 1801222323. מספרי טלפון אלו משמשים לבדיקת תוקף האחריות בלבד.

פרטי האחריות:
1. האחריות ניתנת עבור תקלות חומרה בלבד.
2. ההתחייבות של חברת "מפעיל" למשך תקופת האחריות תהיה, לפי בחירתה, לתקן או להחליף את החלק המקולקל ללא תשלום (להוציא המקרים המצוינים בהמשך תעודה זו).
3. אחריות זו מכסה את עלות זמן העבודה וחלקי חילוף.
4. החברה מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים.
5. החברה מתחייבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט של מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.
6. חלק שהוחלף או חלק שתוקן יהיה נתון לתקופת האחריות המקורית של המוצר.
7. החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך 10 ימים ממסירת המוצר בתחנת השרות.
8. למקרה שמעבדות "מפעיל" לא יצליחו לתקן את הבעיה תוך 30 יום, יינתן ללקוח מחשב אחר עם אותם תכונות או יותר, האחריות על המחשב החליפי תהיה בהתאם למחשב המקורי.
חברת מפעיל אינה מתחייבת לתת מחשב חדש.
9. לצורך הפעלת המכשיר על הלקוח להשתמש רק בפריטים המקוריים שנרכשו בחברת מפעיל.
10. חלקי המחשב הינם רכוש מפעיל בלבד, במידה ויוחלפו במסגרת תיקון, יוחזרו לטושיבה ולא יימסרו ללקוח.
-המשך מעמוד קודם-


מקרים בהם האחריות על המוצר אינה תקפה:
1. שבר כתוצאה ממכה, מנפילה, תאונה.
2. תקלה כתוצאה משימוש ברכיב או התקן לא מקורי.
3. קלקול עקב הספקת חשמל בלתי סדירה.
4. במקרה של טיפול לא נכון, שינוי כלשהו או תיקון אשר נעשה במכשיר ע"י אדם שלא הוסמך על ידי מפעיל.
5. קלקול עקב חיבור התקנים חיצוניים כלשהם.
6. תקלות שנגרמו כתוצאה מהזנחה בהחזקת המכשיר: כגון: חדירת זוהמה, חול, רטיבות וכו' לתוך המכשיר.
7. קלקול עקב נזקים שנגרמו כתוצאה מנזקי טבע (סערה, ברק וכו')
8. במקרה בו התווית והמספר הסידורי של המכשיר שונו או שאינם ניתנים לזיהוי.
9. מתכלים כגון :חלקי פלסטיק, חלקים מכאניים (כגון ציריות מסך).
10. דיסק קשיח שהוכנסה בו סיסמא ולא ניתן לשחזרה – לא יוחלף הדיסק במסגרת אחריות.
11. מסך עם כתם פיקסל אינו נחשב כתקלה לכן יוחלף אך ורק ע"פ תקנון של טושיבה אשר מצ"ב למחשב.
12. תוכנות כלשהן, בין אם הן טעונות מראש במכשיר, או שהותקנו מבעוד מועד.
13. במקרה בו גוף המכשיר נפתח ע"י גורם אחר מלבד חברת מפעיל.
14. תום תקופת האחריות.

שירות איסוף מבית הלקוח:
יינתן ללקוחות אשר רכשו מחשב נייד טושיבה בישראל החל מספטמבר 2009, לאחר שיחה עם התמיכה הטלפונית של טושיבה באם אובחנה תקלת חומרה בלבד ולאחר בדיקת זכאות לשרות באחריות. השרות מוגבל לישראל בלבד.

שירות במקרים בהם לא תקפה האחריות על המוצר (כמפורט לעיל) או לאחר תום תקופת האחריות:
נשמח לספק שירות למוצרים שאינם באחריות בתשלום.
עלות בדיקת טכנאי הינה 160 ₪.
יינתנו שלושה חודשי אחריות על חלק שהוחלף.

הרחבת אחריות:
ניתן לרכוש הרחבת אחריות למחשבים ניידים, כל עוד המחשב במסגרת האחריות.
לא ניתן להרחיב אחריות על סוללה.

חשוב:
אנא וודאו גיבוי מלא של המידע טרם העברתו לתיקון, טיפול או התקנה. אם במהלך תיקון או כל טיפול אחר במחשב, תשונה תימחק או תשתנה תכולת הדיסק הקשיח, מאגר המידע, או מערכת ההפעלה, לא תהיה חברת "מפעיל" או נציגה אחראים לכך בשום אופן.

באחריות הלקוח להוציא התקנים ,ציוד היקפי או כל חיבור שהוא שאינו נכלל במסגרת האחריות לפני מסירתו לתיקון.
חברת "מפעיל" אינה אחראית לכל נזק או אבדן של התקן,רכיב,שינוי,תוכנה,מידע הצמוד למחשב שהועבר לתיקון.

קבלת המוצר לתיקון במעבדות מפעיל אין משמעותה כי הפגם/התקלה הינם במסגרת אחריות מפעיל. במקרה בו תקבע מפעיל כי התיקון הנדרש אינו מכוסה במסגרת האחריות יקבל הלקוח הודעה על כך ויתבקש לאשר תיקון בתשלום, אשור הלקוח לתיקון יהווה התחייבות לתשלום הלקוח עבור התיקון.

פירוט האחריות על פי מסמך זה תקף בישראל בלבד. פרטים נוספים ניתן למצוא בחוברת המידע המצורפת לאריזה או באתר טושיבה http://www.toshiba.co.il/he/services/standard-warranty תחת "אחריות סטנדרטית".


למידע נוסף: info@mafil.co.il
תחנת שירות :
· סניף ראשי פ"ת רחוב ברקת 6 קריית מטלון פ"ת טל' 1700-50-55-45 טל' מחלקת ניידים 03-9183377 שעות פעילות בימים א-ה: 8.00-17.00 לא כולל ערבי חג
נקודות איסוף:
· סניף צפון רחוב האתגר 1 טירת הכרמל, חיפה, טלפון: 04-8574331 שעות פעילות בימים א-ה: 8.00-17.00 למעט יום ג 8.00-16.00 לא כולל ערבי חג
· סניף ירושלים רחוב יעקב אליאב 5, גבעת שאול, ירושלים, טלפון: 02-6541999 שעות פעילות בימים א-ה: 8.00-15.30 לא כולל ערבי חג
· סניף דרום רחוב דרך חברון 60, באר שבע, טלפון: 08-6277822 שעות פעילות בימים א-ה:  8.00-14.00 לא כולל ערבי חג

להשארת פרטים

* שדה חובה