EinScan HX

אפשרויות נוספות

השילוב בין הלייזר כחול ומנורות ה-LED, מאפשרים סריקה של מגוון רחב יותר של גדלי עצמים וכן מגוון רחב יותר של יישומים, העונים על צרכים רבים של משתמשים.
סריקת נורות ה-
LED מאפשרת סריקה תלת ממדית מהירה. סריקת לייזר, שהיא פחות רגישה לאור הסביבה, נותנת ביצועים טובים יותר למשטח צבע ומשטחים כהים.
היעילות הגבוהה והתוצאה האמינה נותנים ל-
EinScan HX אפשרות יישומית רבה יותר.