SD ONE MF

רזולוצית סריקה

600 DPI

רזולוציה אופטית

600 dpi

רזולוציה מקסיאלית

600 dpi

רוחב סריקה

914-1118 מ"מ

רוחב מקור

965-1200 מ"מ

עובי סריקה

0.75 מ"מ

רמת דיוק

0.1% +/- 1pixel

מהירות סריקה

DPI 150: 3.8, DPI 300: 1.9, DPI 600: 1.0